MOcongress – kongres osteopatyczny

W dniach 6-7 września 2024 r. w Koblencji w Niemczech odbędzie się kongres osteopatyczny. MOcongress, bo o nim mowa, będzie uczczeniem 20 rocznicy działalności More Osteopathy. Myślą przewodnią kongresu jest „More Osteopathy for the Future”. Warto więc być częścią tego wydarzenia. Zwłaszcza, że zgromadzi ono dziesięciu wybitnych mówców z dziedziny osteopatii. Którzy przez dwa dni,…