MOcongress – kongres osteopatyczny

mocongress

W dniach 6-7 września 2024 r. w Koblencji w Niemczech odbędzie się kongres osteopatyczny. MOcongress, bo o nim mowa, będzie uczczeniem 20 rocznicy działalności More Osteopathy. Myślą przewodnią kongresu jest „More Osteopathy for the Future”. Warto więc być częścią tego wydarzenia. Zwłaszcza, że zgromadzi ono dziesięciu wybitnych mówców z dziedziny osteopatii. Którzy przez dwa dni, będą dzielili się swoją wiedzą. Językami konferencji będą angielski i niemiecki, z możliwością tłumaczenia.

Wśród prelegentów, którzy poprowadzą prelekcje i warsztaty demonstracyjne, znajdują się wybitne osobistości takie jak Philip Van CailleTom EsserTerence Dowling, Rene Zweedijk, Hugo De Cock, Dorothea Metcalfe Wiegand, David Barrix, Cristian Ciranna-Raab oraz Christoph Neidhart.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w tym kongresie, z wielu powodów, stanowi niepowtarzalną szansę dla wszystkich osteopatów, którzy chcą się aktywnie rozwijać zawodowo. Dla wszystkich osteopatów, nie tylko z Polski, ale i z Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Holandii itd. Oto pięć  najważniejszych powodów, które o tym doskonale świadczą

  1. Rozwój zawodowy i aktualizacja wiedzy. MOcongress zgromadzi wybitnych ekspertów z dziedziny osteopatii, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat najnowszych osiągnięć i metod leczenia w osteopatii. Uczestnictwo w takim wydarzeniu pozwoli polskim osteopatom na aktualizację swojej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności oraz zrozumienie globalnych trendów w osteopatii, co może znacząco przyczynić się do ich rozwoju zawodowego.
  2. Międzynarodowa współpraca i networking: Kongres stanowi doskonałą platformę do nawiązywania kontaktów zawodowych, wymiany doświadczeń i wiedzy z kolegami z innych krajów. Możliwość nawiązania międzynarodowych relacji może otworzyć drzwi do przyszłych współprac badawczych, klinicznych lub edukacyjnych.
  3. Poznanie innowacyjnych podejść w osteopatii: Prelegenci przedstawią innowacyjne podejścia i metody leczenia, które mogą zainspirować uczestników do eksplorowania nowych dróg w swojej praktyce osteopatycznej.
  4. Zrozumienie globalnego kontekstu osteopatii: Uczestnictwo w międzynarodowym kongresie umożliwi polskim osteopatom zrozumienie, jak osteopatia jest praktykowana i rozumiana w różnych częściach świata, co może wzbogacić ich perspektywę zawodową i kliniczną.
  5. Inspiracja i motywacja: Ostatnim, ale nie mniej ważnym, uczestnictwo w Kongresie More Osteopathy może dostarczyć ważnej dawki inspiracji i motywacji do dalszej nauki i rozwoju w obszarze osteopatii, co może przyczynić się do długoterminowego sukcesu zawodowego.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że uczestnictwo w MOcongress stanowi niepowtarzalną okazję dla osteopatów z całego świata do rozwoju zawodowego. Do nawiązywania międzynarodowych kontaktów zawodowych. Do poszerzenia swoich horyzontów w dziedzinie osteopatii. Oraz oczywiście do spotkań na stopie towarzyskiej.